Ποινικό Δίκαιο

Παρακάτω σας αναφέρουμε τους τομείς του Ποινοικού Δικαίου με τους οποίους ασχολείται το δικηγορικό μας γραφείο:
Νομική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας
• Έλεγχος πορείας ποινικής δικογραφίας
• Σύνταξη & υποβολή εγκλήσεων και μηνυτήριων αναφορών
• Σύνταξη & υποβολή εγγραφών εξηγήσεων, απολογητικών υπομνημάτων, αιτήσεων άρσης προσωρινής κράτησης, αιτήσεων άρσης και αντικατάστασης περιοριστικών όρων
• Παράσταση & εκπροσώπηση Κατηγορούμενου – Υπεράσπιση ενώπιον των αρμοδίων εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, δικαστικών συμβουλίων και δικαστηρίων όλων των βαθμίδων δικαιοδοσίας
Επίσης προσφέρονται συνδυασμένες νομικές υπηρεσίες σε υποθέσεις αστικής και ποινικής ευθύνης που καλύπτουν όλο τα φάσμα του οικονομικού ποινικού δικαίου.