Εργατικό Δίκαιο

Το γραφείο μας, έχοντας άριστη γνώση της εργατικής νομοθεσίας και των συναφών ζητημάτων, αναλαμβάνει τον χειρισμό κάθε είδους υποθέσεων εργατικού δικαίου, ειδικευόμενο ιδίως στους κάτωθι τομείς:

  • Διεκδίκηση δεδουλευμένων αποδοχών.
  • Διαφορές από καταγγελία σύμβασης εργασίας.
  • Αποζημίωση λόγω εργατικού ατυχήματος.
  • Ομαδικές απολύσεις.
  • Συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά θέματα.