Εμπορικό και Τραπεζικό Δίκαιο

Το γραφείο μας, έχοντας άριστη γνώση των αναγκών και των απαιτήσεων της σύγχρονης συναλλακτικής πρακτικής, χειρίζεται αποτελεσματικά πάσης φύσεως υποθέσεις Εμπορικού και Τραπεζικού Δικαίου. Ενδεικτικά, οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το γραφείο μας είναι:

  • Συμφωνητικά και επίλυση διαφορών μεταξύ εμπόρων.
  • Τραπεζικές συμβάσεις. Ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής. Αγωγές για δάνεια σε ελβετικό φράγκο.
  • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά και ρυθμίσεις τραπεζικών δανείων.
  • Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία. Σήματα και προστασία διακριτικών γνωρισμάτων. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
  • Ασφαλιστικό δίκαιο. Διαφορές από ασφαλιστικές συμβάσεις.
  • Σύσταση πάσης φύσεως εταιριών (σύνταξη-τροποποίηση καταστατικών) και επίλυση εταιρικών ζητημάτων.